SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IK Frej Täby Innebandyklubb
Innebandy

1. Bakgrund & Syfte

 

Tack för att du engagerar dig i våra barn och ungdomar. Du som ideell ledare är viktig för oss.
Vi sätter ett stort värde i att du finns och kan bidra till att våra unga känner glädje och lust till
rörelse och utveckling på och runt innebandyplanen. Som förening vill vi stötta dig genom att
erbjuda utbildning och föreläsningar, erfarenhetsutbyte med andra tränare och enkla verktyg
för administration.

Vi tillsammans kan skapa en förening som får våra barn och ungdomar att känna trygghet,
glädje och utveckling så uppnår vi också livslångt intresse för idrott. Och för att skapa en så
bra Innebandyklubb som möjligt behöver vi ideella krafter så som tränare, ledare,
styrelsemedlemmar och andra vuxna som engagerar sig i sina egna och andras barn samt
föreningens olika aktiviteter. Sådana som du, helt enkelt!

Några kan inte göra allt men alla kan göra något.

Det här dokumentet är skrivet främst för föreningens ledare och tränare men är också läsvärt
för andra inom föreningen. Syftet är att åstadkomma en handgriplig instruktion och
”uppslagsverk” som är tydlig samt enkel att förstå och följa.
Dokumentet distribueras till samtliga ledare inom föreningen.

2. Detta är Frej

 

Frej Innebandys syfte är: ”IK Frej Innebandy, erbjuder innebandy för barn, ungdomar och
vuxna. Genom gemenskap, glädje och engagemang vill vi bidra till att skapa trygghet,
samhörighet och en aktiv fritid för innevånare i Täby Kyrkby med omnejd
.”

Vi vill vara en förening som genomsyras av gemenskap, sammanhållning och kamratanda.
Alla individers sociala och idrottsliga utveckling, delaktighet och glädje ska vara viktigare än
resultat. Vi vill vara en mötesplats i samhället som stimulerar så många som möjligt till ett
livslångt intresse för idrott.
Vi vill vara en trevlig och professionell förening som på bästa sätt ser till att stötta varje
individ i hens utveckling och verka för en livslång kärlek till idrottande. Utöver detta så vill vi
verka för:

…att IK Frej IBK vill främja breddidrott där alla ska vara välkomna på lika villkor
…att fokus för lagen ska vara långsiktig utveckling, spelglädje och sammanhållning för alla i laget
och inte fokus på kortsiktiga vinster.
…att vi vill främja allsidig träning för barn och ungdomar. Det gäller både inom innebandyn men
också att spelarna ska ha möjlighet att utöva andra sporter.

3. Förväntningar

 

3. DETTA FÖRVÄNTAS AV MIG SOM LEDARE
Vi förväntar oss att du tar ansvar att vara uppdaterad via Stockholms Innebandy, att du håller
dig uppdaterad på våra digitala informationskanaler, läser och reflekterar över vår värdegrund
och policy samt hjälper och stöttar andra ledare.
Inom Frej Innebandy har vi några olika ledarroller. Här kommer en beskrivning.

3.1 Huvudtränare – förälder
• Förbereda träningar med övningar och upplägg
• Leda träningar
• Ta ut laguppställning inför matcher
• Vara matchcoach vid matchspel
• Registrera träningsnärvaro i Sportadmin
• Löpande ge feedback till spelare (+/-) - positiva egenskaper samt förbättringsområden

3.2 Assisterande tränare – förälder
Bistår huvudtränare under träning och match

Ansvarar för att avboka eventuellt inställd träning till sportkontoret (sportkontoret@ikfrej.se) senast 48 timmar innan inställd träning, detta för att klubben ska kunna avboka tiden hos kommunen och inte behöva betala för icke använd plantid.

3.3 Lagledare – förälder
• Skicka kallelser till spelarna inför match, via Sportadmin

• Skicka inbjudan till motståndarlaget i IBIS

• Administrera laget i IBIS - Innebandyns Informationssystem (inför match och utskrift av
matchprotokoll) samt meddela utbildningsstatus för lagets ledare till utbildningsansvarig.
• Föra dialog med föräldrar
• Administrera ev matchändringar under säsong (gäller för Blå serie)
• Administrera anmälan till cuper och ser till att det praktiska fungerar inför och under
cupen.
• Kalla till ledarmöten och dokumentera dessa
• Utskick av information till spelare och föräldrar
• Leda föräldramöten
• Närvaroansvarig via Sportadmin samt uppföljning av medlemsavgifter
• Planera och genomföra lagaktiviteter
• Säkerställa att vi har bemanning i sekretariatet under hemmamatcher
• Löpande inventera behov av utrustning till laget
• Ta hand om ev lagkassa (lagledare/kassör)
• Ansvara för redovisning av ev ungdomstränare

3.4 Kassör för laget – förälder
• Ta hand om lagkassa
• Administrera anmälan till cuper
• Uppföljning av medlemsavgifter

3.5 Ungdomsledare
Inom föreningen har vi också ungdomsledare, dvs ungdomar som leder yngre aktiva. Vi tror
att de ger ett viktigt bidrag till gemenskap, sammanhållning, innebandykompetens och inte
minst ett bra komplement till ideella föräldratränare. Att ha en uttalad strategi för
ungdomstränare stödjer också vårt syfte samt RF:s ”så många som möjligt så länge som
möjligt” och gärna i vår förening. Vi har två nivåer för dessa. Se nedan, men det kan skapas
varianter på detta och behov skulle kräva det.

3.5.1 Ungdomsledare (ca 15-20 år)
• Tar ansvar för planering och upplägg av träning samt ensamt kunna genomföra träningen
utifrån utsatt plan.
• Ska genomgå minst IB förbundets grundutbildning, gärna ytterligare relevanta
utbildningar. Klubben betalar.
• Avser from Röd nivå.
• Enkelt avtal skrivs mellan ungdomstränaren och klubben som reglerar uppdraget,
tidslängd, minimum närvaro samt arvode.
• Arvodet delas upp i två delar en del som klubben ersätter och en del som lagets aktiva
ersätter.
• Erhåller tränarkitt (t.ex. i form av träningsoverall samt tröja "Tränare”)

3.5.2 Ungdomsledare (ca 13-16 år)
• Är med som assisterande ledare till Huvudtränaren för laget.
• Kan leda visa delar av träningarna.
• Bör genomgå IB förbundets grundutbildning. Ersätts av klubben.
• Avser from blå nivå.
• Enkelt avtal skrivs mellan ungdomsledaren och klubben som reglerar uppdraget,
tidslängd, minimum närvaro samt arvode.
• Erhåller tränarkitt (t.ex. i form av träningsoverall samt tröja "Tränare”).
Om ett lag vill ha ungdomstränare enligt något av uppläggen enligt ovan ska fråga ställas till
styrelsen för diskussion och godkännande.

3.6 LOK-stöd
Varje lag ska registrera samtliga aktiviteter (matcher, träningar, etc) för att vi ska kunna få det
LOK-stöd som vi har rätt till. Två gånger per år rapporterar föreningen in samtliga lags
aktiviteter. För att underlätta denna hantering så rekommenderar vi starkt att ni använder
Sportadmin-appen för att ta närvaro per aktivitet. För detta krävs att det finns en kallelse kopplad till
aktiviteten. Så fort lagen har närvaroanmält dagen/kvällens träningar/matcher/övriga
aktiviteter så skapas en fil som skickas över till Riksidrottsförbundets Idrottonline vilket
bildar underlag för halvårssammanställningen. Det går alltid bra att justera i efterhand så
länge det görs innan den 24 februari eller 24 augusti då systemet låses. Därefter går
föreningen in centralt och godkänner halvårssammanställningen.

4. Verktyg

 

4.1 Bollhallen och material
Bollhallen på Vikingavallen är vår träningshall och där vi spelar de flesta av våra
hemmamatcher. Här har vi tillgång till ett förråd där det dels finns tillgång till gemensamhets
material, bollar, västar, koner, matchklocka och högtalare mm. Här finns också möjlighet för
lagen att förvara sina resp innebandyväskor med målvaktsutrustning och sjukvårdsutrustning.
Förrådet är försedd med kodlås och vi ber er alla ledare att vara restriktiva med att lämna ut
koden till aktiva. Du som ledare ansvara för att förrådet är snyggt och prydligt samt att inte
material försvinner därifrån. Koden kommer att distribueras till er separat. OBS, inga
personer utöver ledare ska vistas i förrådet. Ge aldrig ut koden till barn och ungdomar.

Det lag som har första träningspasset i Bollhallen bygger sarg. Det lag som tränar sist river
sarg, Det är viktigt att sargen plockas upp och ner enligt den anvisning som finns på
sargvagnarna. Om laget efter ens träning inte skulle dyka upp som vänligt, riv sargen. Om
sarg blir kvarglömd på debiteras föreningen en avgift eftersom Bollhallen används av skolor
under vardagar.

Notera att hallen inte är automatiskt bokad under skollovsperioder.

Bollhallen ägs av Täby kommun och vi betalar hyra för varje tränings
– och matchtillfälle. Vi ber er att använda Täbys Felanmälnings App
om något skulle vara trasigt i eller i närheten av Bollhallen.

4.2 Kommunikation till föräldrar via Sportadmin
Kommunikation till ledare och föräldrar är den enskilt viktigaste delen för att få en bra start
som lag. Vi rekommenderar starkt att ni utser en person som ansvarar för denna del i ert lag.
Primär kommunikationskanal är Sportadmin(finns som web och app). I laget säkerställer ni att
samtliga spelare, föräldrar och ledare finns registrerade med rätt kontaktuppgifter. Använd
Sportadmin för att kalla till träningar och matcher samt ta närvaro (här är appen ett suveränt
verktyg för att ta närvaro direkt på plats vid träningen). Notera att det finns en grön Sportadmin-app

för vårdnadshavare och en svart Sportadmin-app för tränare.

 

Ett annat tips är att med jämna
mellanrum publicera nyheter på er Sportadmin-sida, gärna med bilder. Detta blir ett bra skyltfönster
för att locka nya spelare till ert lag.

Säkerställ även att ni ledare är med i Sportadmin-sidan Ledare
(https://ikfrejibk.sportadmin.se/sektion/?ID=407705), då får ni automatiskt de senaste nyheterna från
föreningen. Det finns även en Whatsapp-grupp för ledare som används för att snabbt kunna kommunicera med ledare i andra innebandylag i klubben. Som tränare ansvarar ni för ert lags sida i Sportadmin. Här administrerar ni laget, kallar till
träning, matcher och andra sammankomster samt informerar föräldrar. Föreningen lägger
också ut viktig information på klubbsidan i Sportadmin.
Vi vill även uppmärksamma er på GDPR och att ni utöver Sportadmin ska vara restriktiva med att
skapa register som innehåller personuppgifter.
En manual för Sportadmin finns i bilaga 7.11.

4.3 Träningstider
Träningstider tilldelas av kommunen. För mer information, se bilaga 7.9.

4.4 Utbildning
Ett viktigt led i föreningens kvalitetsarbete är utbildning av våra ledare. Det är obligatoriskt
att samtliga ledare som ska leda lagen under match minst har genomgått grundutbildningen
(gäller även Knatteligan som ni kommer att spela de två första säsongerna). Utbildningar
administreras och hålls av Stockholms Innebandyförbund.

Samtliga anmälningar ska gå via Utbildningsansvarig (se kontaktlistan i avsnitt 6 ).
Som ny ledare så kontaktar du utbildningsansvarige (se avsnitt 6 -Kontaktpersoner) via e-post
eller telefon och uppger namn, kontaktuppgifter samt lagansvar (vilket lag) och vilken nivå du
är på och så återkommer utbildningsansvarige med ett utbildningsförslag.

Föreningen sätter ett stort värde på att alla våra ledare har relevant utbildning och kompetens!
Den formella utbildningen kring Innebandyn ansvarar Stockholm Innebandy för. Bla finns det
krav att genomföra förbundets grundutbildning för att coacha lag på match. För detaljer se
https://www.innebandy.se/stockholm/ledare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar/ länk

Utöver det, finns även utbildningar att gå via Sisu Idrottsutbildningar. För detaljer se
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/

En del utbildningar är gratis andra kostar, föreningens ambition är att all relevant utbildning
för våra ledare ersätts av klubben. Viktigt att då att ha kontakt med föreningens
utbildningsansvarig.

Ett tips till dig som en ny ledare kan vara att ta kontakt med en ledare i närmsta lagnivå över
och under din, för att kolla hur de gör och ev. få tips, etc.

4.5 Utrustning

4.5.1 Spelarutrustning
Varje spelare ska själva stå för klubba, skyddsglasögon (obligatoriskt), skor och vattenflaska.
Utrustningen finns att köpa på de vanliga större sportkedjorna.
Föreningen står för målvaktsutrustning, matchställ, väska och förstahjälpen kit.
Samtliga materialinköp till laget görs via materialansvarig, (se avsnitt 6 -Kontaktpersoner)
Som ledare för ett nytt lag, ansvarar du inte för att se till att ditt lag får startutrustning.
Kontakta istället materialansvarig, (se avsnitt 6 -Kontaktpersoner)

4.5.2 Ledarkläder
Samtliga ledare har rätt att köpa en ledartröja till ett värde av 400 kr. Inköp inkl tryck görs på
XXL i Arninge alternativt på https://teamsales.xxl.se/
Kostnaden ersätt genom utläggsblankett som finns på Kansliet.

4.6 Kansli
På Vikingavallen finns ett Kansli som arbetar för alliansföreningar i någon form. Stefan
Bellander Kanslichef och Rasmus Hansson Webbansvarig. Dess arbetsgivare är Dam- och
ungdomsfotbollen men har specifika uppdrag även för Innebandyn så som bokföring, boka
och avboka halltider utöver träningsschemat, svara i telefonen mm mm. Att ge uppdrag till
kansliet får endast ordförande, vice ordförande och kassör göra. Detta för att ge dem en
strukturerad och effektiv arbetssituation samt säkra kostnaderna. De är ett viktigt nav för oss
alla 3 föreningar.

4.7 IBIS
IBIS är innebandyns informationssystem det är i det här verktyget ni hittar information om
kommande matcher, motståndarlag, hallar samt skickar kallelse till matcher osv. Som ledare
förväntas du använda IBIS vid kallelser. Mer information finns under bilaga 7.8-1. och 7.8-2

4.8 Styrelse
Styrelsen är till för er ledare, de aktiva samt deras föräldrar. Varje medlem i styrelsen har
tilldelats ett eller fler lag som ”sina”. Kontakta er styrelsemedlem om ni har några frågor,
klagomål, förslag på förbättringar, etc. Styrelseledamoten kommer även att ta aktiv kontakt
med er för att fånga upp viktiga frågor samt delge er information.
Se även bilaga 7.7.

4.9 Föräldrar
Vad kan ledarna förvänta sig av föräldrarna? Som ledare kan du förvänta dig att föräldrarna
tar del av information som distribueras via Laget gällande FREJ i allmänhet och i ert lag i
synnerhet. Du skall även förvänta dig att föräldrarna är mottagliga för synpunkter och ev.
dialog om den aktives beteende och prestation på träningar och matcher

5. Checklista

 

Aktivitet Beskrivs. Kommentar
Registrering på Sportadmin   Lagledarens ansvar
Registrering i IBIS Bilaga 7.2. Lagledaren ansvarar
Utbildning Kapitel 4.1. Utbildningsansvarig, Angelica Tånneryd, angelica(@)tanneryd.com
Registerutdrag hos Polisen   Länk
Certifiering   Grundutbildning krävs. Kontakta
utbildningsansvarig
Access till Bollhallen   Kontakta Rasmus på kansliet

8. Kontaktuppgifter
Felanmälan Täby kommun - Se kapitel 4.1. Använd app "Felanmälning Täby"
Styrelsenordförande - Petri Kuusisto, ordforande.innebandy.se
Kansliet - Rasmus Hansson, rasmus@ikfrej.se
Materialansvarig - Per Nilsson
Stockholms innebandyförbund: https://www.innebandy.se/stockholm/